Sinds 1 januari 2011 dienen alle gemeenten te zijn aangesloten op de BAG Landelijke Voorziening (BAGLV). Nu dienen de adressen die in de BAG- registratie zijn opgenomen, overgenomen te worden in alle andere gemeentelijke registraties, waarbij tevens een koppeling gerealiseerd moet worden tussen de BAG-gegevens en de WOZ-gegevens (binnengemeentelijke aansluiting). De gegevens van de BAG zijn openbare gegevens, die nog niet altijd juist hoeven te zijn (niet alle conversietabellen hebben een 100% score). Daardoor is er een grote kans dat u reacties en terugmeldingen krijgt, die u verplicht bent grondig te onderzoeken. Nu is dus te tijd om uw gegevens te optimaliseren volgens de meest recente meetinstructie.

Helder Consultancy heeft ervaren medewerkers om ter ondersteuning bij werkzaamheden voor de binnengemeentelijke aansluiting. Waarmee kunnen we u van dienst zijn:

  • Interim management, ondersteuning en detachering.
  • Advies bij het optimaliseren van BAG-processen.