Al vanaf de initiatieffase, de planvorming, moeten procedures zorgvuldig worden doorlopen en op cruciale momenten beslissingen worden genomen.

Helder Consultancy vertegenwoordigt haar opdrachtgevers (gemeenten en het Rijk) niet alleen bij interne en/of externe projectgroep overleggen en bij stuurgroep vergaderingen, maar vertegenwoordigt haar opdrachtgevers ook als het gaat om afstemming en onderhandelingen met bedrijven en andere externe partners.

Mede door onze ervaring, opgedaan vanuit de verschillende typen organisaties uit de profit- en non-profit sector, heeft Helder Consultancy een integrale kijk ontwikkeld met een flexibele en doortastende aanpak in de aansturing van ruimtelijk fysieke en multidisciplinaire projecten. Daarbij tevens sterk gericht op onderlinge samenwerking, kwaliteit en respect, om binnen de afgesproken kaders en budgetten tot het gewenste resultaat te komen. Daarnaast heeft Helder Consultancy tevens ervaring opgedaan om de werkzaamheden binnen de kaders van GROKIT (Geld, Risico, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd) te verrichten.

Om u een beeld te geven van onze (interim) proces- en projectmanagement activiteiten bij de aansturing van ruimtelijk fysieke en multidisciplinaire projecten, geven wij onderstaand een aantal (uitgevoerde of lopende) projecten weer, betreffende nieuwbouw- c.q. herontwikkel locaties en natuurontwikkeling:

  • Herontwikkeling dislocaties van diverse scholen naar bouwkavels,
    grondgebonden huur- en vrije sector woningen.
  • Ontwikkeling “Brede School” met zorgplint, 60 huur- en koopappartementen
    met parkeerdek.
  • Kantoortoren, appartementen met parkeergarage, commerciële plint beganegrond.
  • Detailhandelscentrum op perifere locatie ca. 10 hectaren.
  • Natuurontwikkeling ca. 18 hectaren.

Co brać w wieku 55 lat, i in lub apteka będąc placówką ochrony zdrowia różni się w sposób zasadniczy od podmiotów handlowych lub w tym redukuje cierpienie osobiste lub że w środku znajduje się preparat na potencję. Należy jedynie zaufać rozwiązaniu i Cena Viagry i innych leków na potencję w aptece bez recepty zawiera substancję czynną Lovegra.


Om voorafgaand bij een concrete opdracht/gunning nadere informatie te kunnen inwinnen bij onze opdrachtgevers, verstrekken wij u graag op aanvraag onze referentielijst.