Voor het beheer van gemeentelijk vastgoed kunt u zich door Helder Consultancy laten bijstaan waarbij wij bij iedere opdracht en afhankelijk van uw persoonlijke wensen, een op maat toegesneden adviespakket van beheersmaatregelen met u kunnen afstemmen.

U vraagt zich wellicht ook wel eens af of de eigendommen nog wel voldoende rendement opleveren? Kan het ook anders? Wat zijn de mogelijkheden? Is het verstandig te verkopen of is het verstandig om te kopen?

Tot de beheersactiviteiten van Helder Consultancy kunnen de volgende werkzaamheden behoren:

 • Het voeren van de administratie.
 • Het houden van toezicht op gebouwen.
 • Het opstellen en sluiten van huurcontracten.
 • Het opstellen van begrotingen, bijvoorbeeld een meerjaren onderhoudsplan
  (MJO), een beheer- en financieringsplan.
 • Vastlegging nulsituatie door middel van een inspectierapport bij 1e verhuur of wederverhuur.
 • Het adviseren bij huurprocedures.
 • Het adviseren en begeleiding bij zowel koop- en verkoop als huur- en verhuur.
 • Het verrichten van taxaties met betrekking tot de verkoopwaarde, de huurwaarde en de beleggingswaarde van uw onroerende zaken.
 • Het verrichten van taxaties voor de registratie en successie.
 • Het adviseren over de mogelijkheden om het rendement te verbeteren.
 • Het adviseren over fiscale en juridische aspecten.