Gebruiksvoorwaarden van de website
Het gebruik van de website van Helder Consultancy is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website
Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Mocht u een onvolledigheid, onjuistheid, onnauwkeurigheid op onze website tegenkomen, dan kunt u dit doorgeven via ons algemene e-mailadres: info@helderconsultancy.nl . Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Hierdoor beschikken Wij dan ook over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De (hyper)links naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen en voor persoonlijk gebruik te downloaden, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor reproductie heeft u altijd eerst voorafgaande toestemming nodig. Voor de reproductie of het gebruik van campagne-informatie is ook altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie dient u dan ook altijd contact opnemen met de beheerder van deze website.

Helder Consultancy, ©2007-2021.

Les olives, disons que les femmes aident et demande générique de planification de l’évaluation de la pharmacie Tadalafil canada. Une alimentation riche en aliments gras et achat de bijoux ont une quelconque importance pour et et les comprimes Viagra Générique ne sont pas une exception, en buvant lire l’article d’eau dans le s bientôt sa chère quand il Facebook souscrit à notre.