Vanaf 1997 ben ik werkzaam als gecertificeerd Register Taxateur (RT) en (interim) manager van vastgoed gerelateerde afdelingen uit de non-profit sector (zoals gemeenten) bij verschillende
projecten/disciplines in heel Nederland.

Vastgoedcert

Medio 2001 heb ik de switch gemaakt naar de commerciële kant in het vastgoed en ben ik gaan werken als beëdigd en gecertificeerd Register Makelaar en Register Taxateur (RM/RT), adviseur en manager in de makelaardij/vastgoedbranche, de verzekeringsbranche en de hypotheekbranche.

Daar ontdekte ik dat het precieze werk van de taxaties, het opleiden en managen van makelaars en/of taxateurs, het managen van en samenwerken met (semi) overheden aan kleine en grote projecten mij het meeste trok. Door bezuinigen en de daarmee gepaard gaande vermindering van kennis bij (semi)overheden, evenals de snelle veranderingen op vastgoed gerelateerde gebieden, besloot ik medio 2004 om mijn kennis en ervaring weer deels in te zetten bij overheden.

Dit resulteerde in 2007 tot verzelfstandiging en de opstart van Helder Consultancy, waarbij de nadruk ligt op adviseren van overheden, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden met overheden. Ook op studiegebied blijf ik graag bij de les. Naast de jaarlijks verplichte hercertificeringen, heb ik mijn kennis ook verbreed door een universitaire studie te volgen (Master of Real Estate) aan de TiasNimbas Business School op de Universiteit van Tilburg.
Naast het “Helder” beantwoorden of voltooien van respectievelijk een vraagstuk of opdracht, adviseer ik graag over structurele wijzigingen/oplossingen en kan ik als allrounder op alle door ons geleverde diensten worden ingezet.

Ik ben een generalist in het werkveld van ruimtelijke ordening/planologie, Geo (BAG-WOZ-BGT-BRT) en Belastingen (Waarderen, Heffen en Invordering) en heb als interim manager bij diverse gemeentelijke afdelingen gewerkt met multidisciplinaire projectteams. Een goed gevoel voor (bestuurlijke/politieke) verhoudingen is dan ook vanzelfsprekend.

Door mijn werkervaring heb ik een doortastende en flexibele aanpak in het aansturen van processen, sterk gericht op integrale samenwerking om als team tot het gewenste eindresultaat te komen, waarbij in het proces de belangen van partijen/stakeholders niet uit het oog worden verloren. Ik word omschreven als een stimulerende en bindende factor binnen een MT.

Helder Consultancy is dus de partner voor u op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met een goed gevoel voor politieke verhoudingen!”

Vestiging Zuid: Marc van Rijt RM/RT

Vastgoedcert

“Vanaf 1984 ben ik werkzaam als adviseur grondzaken, ruimte en vastgoed. Vanuit de verschillende rollen/disciplines, zoals beëdigd en gecertificeerd Register Makelaar en Register Taxateur, Rentmeester, adviseur, teamleider, projectleider/manager van ruimtelijk fysieke projecten en grote waarderingsvraagstukken, heb ik in dit werkgebied een brede specialistische expertise kunnen opbouwen in de door ons aangeboden diensten.

Ik ben een generalist in het werkveld van ruimtelijke ordening/planologie en heb als (interim) projectmanager bij ontwikkelbedrijven gewerkt met multidisciplinaire projectteams binnen verschillende typen organisaties. Een goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen is dan ook vanzelfsprekend.

Als adviseur/waardedeskundige word ik niet alleen ingeschakeld bij planschadeadvies, planschaderisicoanalyses, nadeelcompensatie en onteigening, maar ook bij specialistische taxatiewerkzaamheden voor uiteenlopende doeleinden bijvoorbeeld t.b.v. de jaarrekening (jaarlijkse balanstaxaties) van strategische vastgoedposities (o.a. de overheid,woningbouwcorporaties), taxaties in het kader van staatssteun, taxaties van maatschappelijk en incourant vastgoed, bedrijfsmatig en recreatief vastgoed zoals campings, jachthavens, golfbanen en vakantie parken.

Kortom: Onze competenties, brede ervaring en specialisaties zetten wij graag voor u in, samen met de kernbegrippen van onze organisatie: Doortastend in aanpak,  pragmatisch, transparant en Helder.”