Helder Consultancy kan overheden belast met de uitvoering van de Wet WOZ volledige ondersteuning bieden  bij de uitvoering van uw WOZ-processen. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren bij samenstelling van  samenwerkingsverbanden of toetreding tot een samenwerkingsverband. Ook kunt u gebruik maken van onze deeldiensten. Hieronder een opsomming van onze diensten:

 • Adviseren van gemeenten over het opstarten van een samenwerkingsverband of toetreding tot een samenwerkingsverband.
 • Interim management, projectleiding, ondersteuning en detachering.
 • Advies bij optimalisering van WOZ- en BAG-processen.
 • Inrichten modeltaxateur woningen en niet-woningen.
 • Inrichten kavelmodellen.
 • Afbakening van objecten.
 • Inventarisatie en controle van objecten en objectkenmerken WOZ/BAG, waarbij de fotowijzer (woningen), de uniforme soort-objectlijst niet-woningen en uniforme deelobjectencodelijst de basis vormen. Dit tezamen met de breedgedragen meetinstructie voor de woningen en de NEN2580 voor de niet-woningen.
 • Bouwstromenformatie.
 • Permanente marktanalyses (PMA) middels Realworks (NVM): controle verkoopcijfers i.c.m. de objectgegevens en staat van de woning tijdens verkoop.
 • Bepalen, controleren en taxeren van de eventuele peilpunten (afhankelijk van het taxatiesysteem).
 • (Her)waarderen van woningen, courante niet-woningen en incourante objecten.
 • Afhandelen van bezwaarschriften, waarbij de gevolgen voor dezelfde type objecten worden bekeken en, indien noodzakelijk, wijzigingen worden angebracht voor de volgende herwaardering.
 • Afhandeling beroepsschriften met goed onderbouwde taxatierapporten en verweerschriften, inclusief vertegenwoordiging bij eventuele rechtzittingen (99% score tegen de “brood” beroepmakers).

Medewerkers van Helder Consultancy hebben vanaf de landelijke invoering van de Wet WOZ in 1996/1997 bij diverse gemeenten werkzaamheden verricht en voldoen uiteraard aan alle vakbekwaamheidseisen en zijn ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) in de kamers Wonen, bedrijfsmatig vastgoed, WOZ en Marktanalyse/Modelmatige waardebepaling

Tevens zijn er ook vakspecialisten die beschikken over vaardigheden op het gebied van managen, het sturen van processen, het leiding geven bij veranderingen en het invullen van taken en verantwoordelijkheden. De vakspecialisten hebben niet alleen kennis van de vastgoedsector, maar zijn ook in staat deze op strategisch, tactisch en operationeel niveau toe te passen en te gebruiken.