Helder Consultancy

Uw Vastgoed(e) Partner!

(Interim) Management

Ruime kennis en ervaring binnen diverse gemeentelijke afdelingen.

Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

Decennia lange ervaring binnen de overheid in alle facetten van de Wet WOZ.

Samenhangende Objectenregistratie (sor)

Ruime ervaring in de bestaande uit de basisregistraties BRT, BGT, BAG en WOZ.

Welkom op de website van Helder Consultancy (2007). Helder Consultancy heeft, mede door de ruim 35 jarige ervaring (sinds 1982) van medewerkers, een aantal specialismen, diensten en activiteiten op het gebied van vastgoed opgebouwd.

Onze werkzaamheden/diensten worden verricht door (beëdigde) gecertificeerde makelaars en taxateurs, ingeschreven in het makelaars register van Stichting VastgoedCert in de kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed, WOZ en MA/MWB.

The cost of a mail order bride can vary greatly depending on the agency you use and the specific bride you choose. Some agencies charge a flat fee for their services, while others charge based on the specific features you want or the amount of contact you have with the bride. In general, you can expect to pay several thousand dollars for the opportunity to find and marry a foreign bride.

It is not a secret that japanese brides are known for their beauty, grace, and traditional values. These charming ladies make excellent partners and are highly sought after by men from all over the world. They are known for their ability to maintain a sense of harmony in their relationships and are often seen as the perfect partners for men who are looking for a partner who is both supportive and independent.

Mail order brides are women who are seeking a husband from a different country. These women typically come from developing countries and are looking for a man who will provide for them and give them the opportunity to live a better life. Many times, mail order brides are willing to relocate to their husband’s home country in order to start a new life together.

Tevens zijn alle taxateurs lid van een brancheorganisatie zoals VastgoedPro of NVM, zodat wij mede door onze ruime ervaring een deskundige, onafhankelijke en objectieve dienstverlening kunnen aanbieden. In voorkomende gevallen werken wij ook samen met vakdeskundige juristen en advocaten en/of andere specialismen. Helder Consultancy werkt alleen voor Het Rijk, De Provincie of gemeenten.

Helder Consultancy levert op elk niveau adviezen en diensten:

  • Strategisch niveau
  • Tactisch niveau
  • Operationeel niveau

over helder

Vanaf 1997 ben ik werkzaam als gecertificeerd Register Taxateur (RT) en (interim) manager van vastgoed gerelateerde afdelingen uit de non-profit sector (zoals gemeenten) bij verschillende
projecten/disciplines in heel Nederland.

Medio 2001 heb ik de switch gemaakt naar de commerciële kant in het vastgoed en ben ik gaan werken als beëdigd en gecertificeerd Register Makelaar en Register Taxateur (RM/RT), adviseur en manager in de makelaardij/vastgoedbranche, de verzekeringsbranche en de hypotheekbranche.

Daar ontdekte ik dat het precieze werk van de taxaties, het opleiden en managen van makelaars en/of taxateurs, het managen van en samenwerken met (semi) overheden aan kleine en grote projecten mij het meeste trok. Door bezuinigen en de daarmee gepaard gaande vermindering van kennis bij (semi)overheden, evenals de snelle veranderingen op vastgoed gerelateerde gebieden, besloot ik medio 2004 om mijn kennis en ervaring weer deels in te zetten bij overheden.

helder consultancy

Vestiging noord

Andreas Schelfhoutstraat 45 II
1058 HS
Amsterdam

Tel: +31 (0) 6 411 522 32

Vestiging zuid

Nachtegalenweg 7
6075 EX
Herkenbosch

Tel: +31 (0) 6 411 522 32

© Helder Consultancy 2024