over helder consultancy

Eric van Rijt MRE RM RT:

Vanaf 1997 ben ik werkzaam als gecertificeerd Register Taxateur (RT) en (interim) manager van vastgoed gerelateerde afdelingen uit de non-profit sector (zoals gemeenten) bij verschillende
projecten/disciplines in heel Nederland.

Medio 2001 heb ik de switch gemaakt naar de commerciële kant in het vastgoed en ben ik gaan werken als beëdigd en gecertificeerd Register Makelaar en Register Taxateur (RM/RT), adviseur en manager in de makelaardij/vastgoedbranche, de verzekeringsbranche en de hypotheekbranche.

 

Daar ontdekte ik dat het precieze werk van de taxaties, het opleiden en managen van makelaars en/of taxateurs, het managen van en samenwerken met (semi) overheden aan kleine en grote projecten mij het meeste trok. Door bezuinigen en de daarmee gepaard gaande vermindering van kennis bij (semi)overheden, evenals de snelle veranderingen op vastgoed gerelateerde gebieden, besloot ik medio 2004 om mijn kennis en ervaring weer deels in te zetten bij overheden.

Dit resulteerde in 2007 tot verzelfstandiging en de opstart van Helder Consultancy, waarbij de nadruk ligt op adviseren van overheden, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden met overheden. Ook op studiegebied blijf ik graag bij de les. Naast de jaarlijks verplichte hercertificeringen, heb ik mijn kennis ook verbreed door een universitaire studie te volgen (Master of Real Estate) aan de TiasNimbas Business School op de Universiteit van Tilburg.
Naast het “Helder” beantwoorden of voltooien van respectievelijk een vraagstuk of opdracht, adviseer ik graag over structurele wijzigingen/oplossingen en kan ik als allrounder op alle door ons geleverde diensten worden ingezet.

Ik ben een generalist in het werkveld van ruimtelijke ordening/planologie, Geo (BAG-WOZ-BGT-BRT) en Belastingen (Waarderen, Heffen en Invordering) en heb als interim manager bij diverse gemeentelijke afdelingen gewerkt met multidisciplinaire projectteams. Een goed gevoel voor (bestuurlijke/politieke) verhoudingen is dan ook vanzelfsprekend.

Door mijn werkervaring heb ik een doortastende en flexibele aanpak in het aansturen van processen, sterk gericht op integrale samenwerking om als team tot het gewenste eindresultaat te komen, waarbij in het proces de belangen van partijen/stakeholders niet uit het oog worden verloren. Ik word omschreven als een stimulerende en bindende factor binnen een MT.

Helder Consultancy is dus de partner voor u op strategisch, tactisch en operationeel niveau, met een goed gevoel voor politieke verhoudingen!

Eric van Rijt MRE RM RT
vestiging noord
Marc van Rijt MRICS RM RT
vestiging zuid

helder consultancy

Vestiging noord

Andreas Schelfhoutstraat 45 II
1058 HS
Amsterdam

Tel: +31 (0) 6 411 522 32

Vestiging zuid

Nachtegalenweg 7
6075 EX
Herkenbosch

Tel: +31 (0) 6 411 522 32

© Helder Consultancy 2024