Diensten

Wet Waardering onroerende zaken

Helder Consultancy kan overheden belast met de uitvoering van de Wet WOZ volledige ondersteuning bieden bij de uitvoering van uw WOZ-processen. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren bij samenstelling van samenwerkingsverbanden of toetreding tot een samenwerkingsverband. Ook kunt u gebruik maken van onze deeldiensten. Hieronder een opsomming van onze diensten:

 • Adviseren van gemeenten over het opstarten van een samenwerkingsverband of toetreding tot een samenwerkingsverband.
 • Interim management, projectleiding, ondersteuning en detachering.
 • Advies bij optimalisering van WOZ- en BAG-processen.
 • Inrichten modeltaxateur woningen en niet-woningen.
 • Inrichten kavelmodellen.
 • Afbakening van objecten.
 • Inventarisatie en controle van objecten en objectkenmerken WOZ/BAG (NEN2580).
 • Bouwstromenformatie.
 • Permanente marktanalyses (PMA) middels Realworks (NVM): controle verkoopcijfers i.c.m. de objectgegevens en staat van de woning tijdens verkoop.
 • Bepalen, controleren en taxeren van de eventuele peilpunten (afhankelijk van het taxatiesysteem).
 • (Her)waarderen van woningen, courante niet-woningen en incourante objecten.
 • Afhandelen van bezwaarschriften, waarbij de gevolgen voor dezelfde type objecten worden bekeken en, indien noodzakelijk, wijzigingen worden angebracht voor de volgende herwaardering.
 • Afhandeling beroepsschriften met goed onderbouwde taxatierapporten en verweerschriften, inclusief vertegenwoordiging bij eventuele rechtzittingen (99% score tegen de “brood” beroepmakers).

Naast de inschrijving in diverse kwaliteitsregisters zoals die van VastgoedCert en de NRVT, heeft Helder Consultancy in juni 2023 ook de intentieverklaring met de Waarderingskamer ondertekend, waarin wij niet alleen garant staan voor het bijdragen aan de vakbekwaamheid/kwaliteit van onze eigen medewerkers, maar deze positieve houding ook proberen over te dragen bij (medewerkers van) onze opdrachtgevers.

Intentieverklaring Vakbekwaamheid WOZ Helder Consultancy / Waarderingskamer

 

helder consultancy

Vestiging noord

Andreas Schelfhoutstraat 45 II
1058 HS
Amsterdam

Tel: +31 (0) 6 411 522 32

Vestiging zuid

Nachtegalenweg 7
6075 EX
Herkenbosch

Tel: +31 (0) 6 411 522 32

© Helder Consultancy 2024